Christian Brink

Christian Brink

Certifikater til vindindustrien – Work In Wind

Vindmoelle

Work In Wind er bindeleddet mellem vindmølle-teknikere og virksomheder i industrien. Platformen gør det nemt for begge parter at finde hinanden og en vigtig del af dette er søgbare certifikater på alle teknikere. Automatisk data-udtræk og glade teknikere Oprindeligt når teknikere…

NT og Midttrafik – Udbud på få sekunder

Trafikselsaberne i Danmark er ansvarlige for flextrafik (NT/midttrafik) i deres dækningsområder. Taxaselskaber byder ind på kørsel af flextrafik i mindre delområder, hvor der ved nogle områder er specielle krav til sammensætningen af vindere. Det kan f.eks. være to eller flere…