Big Data, AI & Analytics

For nylig havde vores CEO, Jonatan, fornøjelsen af at give en Talk på Dansk Automationsselskabs konference ”Big Data, AI & Analytics – Hvad skal vi med al den data”. Det var en stor fornøjelse for os, fordi vi fik mulighed for at give konkrete eksempler på hvad AI (kunstig intelligens) og Big Data, kan bruges til, så det ikke blot er Buzzwords, som lyder godt i ledelsens øre, men som de ikke rigtigt kan se det forretningsmæssige grundlag for. Vi stillede spørgsmålet – ”Kan AI integreres i alle virksomheder” – svaret er ja! Det er samme konklusion som professor Peter Schneider-Kamp fra Syddansk Universitet for nyligt udkom med i en artikel i Jydske Vestkysten. Her siger Peter Schneider-Kamp at ”Hypen er berettiget” og vi kunne ikke være mere enige.

Hvad kan virksomheder bruge AI til?

Virksomheder kan bruge AI fra noget så simpelt som at gøre deres gamle ”Ikke IOT” sensorer automatiske og få dem til at opdatere værdier i en database, hvor man automatisk kan få notifikationer, når man ligger udenfor grænseværdierne, hele vejen til automatisk at sortere ens dokumenter i et dokumenthåndteringsprogram efter hvilken type de er. Man kan bruge AI til at lave en forhåndssortering af kandidater til et jobsopslag ved automatisk at analysere deres kvalifikationer, og tjekke deres certifikater eller lave audiosensorer, der lytter efter om vinduer i bygningen bliver smadret – eller om der er en ildebrand. Alle virksomheder har en hjemmeside, og også denne kan blive intelligent. Man kan klassificere brugere og servere det indhold der er mest relevant for dem, så de ikke springer tilbage på Google og finder konkurrenten, hvis de ikke lige umiddelbart fandt det de søgte.

Vi nævnte at AI kan bruges til omfangsrige, ensformige, repetitive arbejdsopgaver typiske opgaver kunne være mønstergenkendelse. De fleste eksempler man bliver præsenteret for forholder sig til noget visuelt som at kigge efter fejl i produkter eller lign. Dette er en typisk opgave som vi automatiserer med AI, og det er ikke så kompliceret eller dyrt at få lavet en sådan løsning til sin virksomhed. Visuelle eksempler bliver ofte brugt, fordi det i sagens natur er nemt at visualisere. Men AI kan være overmenneskelig og se ting vi mennesker ikke kan, høre bedre end os, se igennem objekter, måle vibrationer vi ikke kan føle samt opfange elektromagnetisk stråling kun superhelte ellers kan reagere på. Det her er kun et lille udsnit af hvad vi talte om til DAU’s konference. Hvis I vil høre mere om mulighederne i AI i forhold til jeres specifikke virksomhed, så kontakt os. Vi kommer gerne ud og holder et oplæg om mulighederne i AI, og finder ud af præcis hvor i jeres virksomhed I kan få den største gevinst – uden beregning.