Stiftere

Stiftere

Jonatan

Jonatan er specialist i data mining og statistisk læring. Han arbejder for tiden primært med sandsynlighedsteori og supervised learning samt Bioinformatik. I Bioinformatik har Jonatan været ansat i Baumbachlab forskningsgruppen vha. funding fra Villums Young Investigator Grant i 2017-2018. Udover at være interesseret i Datalogi, videnskab i al almindelighed og teknologi er han også tæt knyttet til naturen og bor i naturlige omgivelser, og ejer en ældre sejlbåd. “Jeg gik ind i OpGo fordi jeg ved, at jeg kan spare offentlige og private virksomheder for forskelsgørende beløb, uden at det går ud over kvaliteten af deres arbejde.”

Mathias

Mathias er ekspert i machine learning, med specielt fokus på deep learning, og han har herudover meget erfaring med at løse MILP problemer. På nuværende tidspunkt er han Ph.d.-studerende på Syddansk Universitet i Bioinformatics forskningsgruppen, hvor han arbejder med deep learning i en biologisk sammenhæng. Foruden dette har han igennem flere år programmeret professionelt som ekstern konsulent for eksempelvis Cerno ApS. Når han kommer hjem kan han ofte ikke lade computeren være, og bruger også meget af hans fritid på at programmere diverse hobby-projekter.

Peter

Peter er problemløsningsvirtuos inden for optimering og algoritmer. I sit speciale har han beskæftiget sig med kemoinformatik – bindeleddet mellem datalogi og kemi – hvor adskillige kombinatorik- og optimeringsproblemer optræder. I forbindelse med sit speciale deltog Peter i konferencen TBI Winterseminar i Bled, Slovenien, hvor han gav talken “Graph Transformation, Atom Tracing, and Isotope Labelling” om sit speciale.

“Lige siden jeg startede på datalogi-uddannelsen har jeg håbet at jeg kunne komme til at benytte min faglighed til mere end bare at skrive kode. I OpGo arbejder vi på et ret højt praktisk og teoretisk plan, og det finder jeg utrolig tillokkende. Jeg tror på en fremtid hvor alle ensformige og beregningsmæssige tunge opgaver bliver gjort af computere, og jeg håber at vi kan være med til at trække verden i den retning.”