NT og Midttrafik – Udbud på få sekunder

Trafikselsaberne i Danmark er ansvarlige for flextrafik (NT/midttrafik) i deres dækningsområder. Taxaselskaber byder ind på kørsel af flextrafik i mindre delområder, hvor der ved nogle områder er specielle krav til sammensætningen af vindere. Det kan f.eks. være to eller flere områder som skal dækkes af samme vogn.

De seneste år har flere og flere taxaselskaber budt ind med flere og flere bud og hele processen er blevet ganske kompliceret – så kompliceret at det kan tage meget lang tid at finde en brugbar løsning i hånden, og det kan være svært at argumentere for at løsningen er billigst og intet er overset.

I samarbejde med NT og midttrafik udarbejdede vi en software-løsning der baserer sig på matematisk optimering til at søge gennem de mange milliarder af tildelings-kombinationer, og med en simpel, intuitiv grafisk brugerflade som alle kan bruge. Ved at benytte principper fra diskret optimering går der kun få sekunder fra man trykker “Løs” til man har en løsning. Det er ikke bare en tilfældig tildeling der overholder alle krav, men den matematisk beviselige billigst mulige tildeling.

Det forekommer reglmæssigt at byderne får indtastet fejlagtig information om deres tilgængelige vogne, hvilket først bliver opdaget når en potentiel løsning er fundet. Med vores udbudsløsning sparer trafikselskaberne ikke blot mange timer på at finde en løsning, men kan også have ro i sindet vidende at en ny løsning kan findes hurtigt hvis der opstår uforudsigelige problemer med de valgte tilbud.